Zbarvené prostředí nejen v pokojích našeho obydlí

Posted on 29/08/2018 3:32pm

Spoustu krát máme na mysli cosi učinIT, ale potom na to zapomínáme a neuděláme to. Jestli si přejeme vyhodit nějaký odpadek do koše, jistě ho vyhodíme jestliže koš uvidíme.


Pokud koš neuvidíme nebo nebude kdesi v naši blízkosti, odpadek buď to nebudeme si pamatovat odstranit, eventuálně naopak ho odstraníme tam, kde se dávat nesmí. /


Mnoho krát cosi neučiníme, protože si čehosi nepovšimneme či o daném předmětu nic nevíme. Různé předměty nám můžou dát na paměť vlastní dřívější potřeby. Třeba takové kontejnery na odpad jistě budou mnohem hezčí pokud budou barevné - . Pokud též bude vlastnit větší rozsah, jistě ho nepřehlídneme a smítko odstraníme mnohem rychleji do tohoto kontejneru než do přírody. Kontejnery na odpad se jíž produkují ve velkém množství. Lidi přibývá a smetí také. Pokud bychom si zhotovovali kontejner do domácnosti, můžeme ho namalovat oblíbenou barvou a tak rozpoznat, jaký kontejner se na co bude používat. /


osouseč
Author: Zucker Kommunikation
Source: http://www.flickr.com
boudy pro telata
Author: Florian Kreitmair
Source: http://www.flickr.com


Mnohdy když budujeme obydlí, přemýšlíme, jakou barvou popřípadě jakovým způsobem ho uděláme. jestliže máme doma hospodářství, smíme zakoupit boudy pro telata. Jestliže nemáme dost prostoru na pastvě pro všechen dobytek, takovéto boudy jsou přímo pro nás. Boudy pro telata se dají sehnat v pevné sestavení i s ohradou. Bez obtíží se do ní vleze seno a pití. Při nepříznivém počasí se zvíře vždy může schovat do boudy. Vyrábějí se jak malé tak i větší.
www.kingspanenviro.com/
Source: www.kingspanenviro.com/
Do velké boudy se vejde více zvířat. Můžeme ale zvolit boudu pouze pro jedno tele. /

Není nutné činit věci dva krát. Jestliže si precizně vybavíme, jak by co se mělo jevit, vše půjde líp.

Tags: dom, IT, byt